Posts

The Role of HR in Times of COVID-19 Crisis

Mini MBA – Најважните практични алатки за менаџерите на 21. век, Скопје – 5 јули 2018

Mini MBA – Најважните практични алатки за менаџерите на 21. век, Скопје – 26 декември 2017